ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Metodyka projektowania aktywnych reguł

Metodyka projektowania aktywnych reguł


Aktywne reguły są autonomicznymi jednostkami programowymi. Poprawne działanie pojedynczej reguły, nie gwarantuje poprawności działania całego zbioru niezależnie zaprojektowanych i zbudowanych reguł. Aktywne reguły mogą wchodzić we wzajemne interakcje, na przykład gdy dwie różne reguły są uaktywniane tym samym zdarzeniem lub gdy operacje wykonywane w ramach akcji jednej z reguł są zdarzeniami uaktywniającymi inne reguły. Popularną metodyką służąca do zaprojektowania dużego zbioru reguł jest modularyzacja polegająca na grupowaniu reguł w autonomiczne warstwy, na przykład tematyczne. Reguły znajdujące się w różnych warstwach nie powinny wchodzić we wzajemne interakcje. Natomiast problem potencjalnych interakcji reguł znajdujących się w tej samej warstwie powinien być rozwiązany przez wspólny projekt wszystkich reguł z danej warstwy.

Zbiór potencjalnie powiązanych reguł powinien spełniać dwa podstawowe wymagania. Po pierwsze taki zbiór powinien posiadać własność stopu, która wymaga by przetwarzanie akcji reguł wyzwolonych przez zdarzenie zostało zakończone w skończonym czasie. Spełnienie tego warunku dla zbioru autonomicznie projektowanych aktywnych reguł potencjalnie nie powiązanych tematycznie jest trudniejsze niż dla zintegrowanych programów. Drugą wymaganą własnością, którą musi spełniać zbiór aktywnych reguł jest determinizm stanu. Własność ta polega na tym, by kolejność odpalania akcji reguł uaktywnianych tym samym zdarzeniem nie miała wpływu na końcowy stan bazy danych. Trudność w spełnieniu tego wymagania wynika z faktu, że w komercyjnych systemach aktywnych baz danych nie ma mechanizmu do programowego określania kolejności uruchamiania reguł uaktywnionych tym samym zdarzeniem. Oznacza to, że system zarządzania bazą danych odpala akcje takich reguł w arbitralnie ustalonej kolejności.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>