ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operatory zdarzeniowe(4)

Operatory zdarzeniowe(4)


Ostatnim prezentowanym przykładem operatora zdarzeniowego jest operator okna „firstAfter ”. Argumentami tego operatora są trzy typy zdarzeń. Pierwszy i trzeci argument definiują okno, w którym oczekiwane jest zdarzenie będące drugim argumentem operatora. Na slajdzie za pomocą operatora „firstAfter jest zdefiniowane zdarzenie złożone E. Okno określają wystąpienia zdarzeń „z1 i „z3 ”. Zdarzenie E będzie zachodzić w pierwszym wystąpieniu zdarzeniu „z2 ”, które mieści się w takim oknie. W podanym scenariuszu, pierwsze okno ograniczone przez zdarzenia „z1 i „z3 jest puste. W drugim oknie znajduje się wystąpienie zdarzenia „z2 ”. Moment jego wystąpienia jest wystąpieniem zdarzenia E.

Przedstawione operatory zdarzeniowe nie są jedynymi zdefiniowanymi w aktywnej bazie danych ODE. System ten zawiera jeszcze operatory rekurencyjne, potokowe i inne odmiany operatora okien. W komercyjnych systemach baz danych zbiór dostępnych operatorów zdarzeniowych jest ograniczony do operatora sumy logicznej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>