ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operatory zdarzeniowe(3)

Operatory zdarzeniowe(3)


Następnym rozpatrywanym operatorem jest operator względnego następstwa zdarzeń, czyli operator „relative ”. Operator ten ma odmienną semantykę od poznanych wcześniej operatorów następstwa „sequence i „prior”. Operator „relative jest takim następstwem dwóch zdarzeń „z1 i „z2 ”, w którym wystąpienie zdarzenia typu „z2 musi wystąpić w historii zdarzeń h uzyskanej ze źródłowej historii „h ”, przez usunięcie z niej wystąpienia zdarzenia „z1 i wszystkich zdarzeń je poprzedzających.

Na rysunku pokazano przykład definicji zdarzenia złożonego E, które jest pierwszym wystąpieniem zdarzenia „z1 w historii po wystąpieniu zdarzenia „z2 ”. W pierwszej linii na niebiesko zaznaczono pierwsze wystąpienie zdarzenia „z1 w całej historii zdarzeń „h ”. Druga linia pokazuje historię h uzyskaną przez usunięcie z historii „h pierwszego wystąpienia zdarzenia typu „z2 i wszystkich zdarzeń je poprzedzających. Tym razem, niebieska kropka pokazuje pierwsze wystąpienia zdarzenia „z1 w tej pod-historii. Punkt ten jest jedynym wystąpieniem zdarzenia złożonego E w historii „h ”, bowiem w historii h utworzonej przez usunięcie z niej drugiego wystąpienia zdarzenia „z2 i wszystkich zdarzeń je poprzedzających, zdarzenie „z1 i w konsekwencji zdarzenie E już nie występują.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>