ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operatory zdarzeniowe(2)

Operatory zdarzeniowe(2)


Następna grupa operatorów to operatory wyliczeniowe. Pierwszy z operatorów wyliczeniowych wyznacza dla danego typu zdarzenia „t i danej liczby naturalnej „n ”,n ”- te wystąpienie zdarzenia typu „t ”. Działanie tego operatora ilustruje pierwszy rysunek. Zdarzenie złożone E jest opisane przez wyrażenie wyznaczające drugie wystąpienie zdarzenia typu „z2 ”. W dowolnie długiej historii może wystąpić co najwyżej jedno takie zdarzenie.

Drugi operator jest cyklicznym operatorem wyliczeniowym, który dla danego typu zdarzenia „t i danej liczby naturalnej „n wyznacza każde „n ”- te wystąpienie zdarzenia typu „t ”. W drugim przykładzie jest zdefiniowane zdarzenie złożone F , jako co drugie wystąpienie zdarzenia typu „z2 ”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>