ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operatory zdarzeniowe(1)

Operatory zdarzeniowe(1)


Kolejną grupą operatorów zdarzeniowych są operatory logiczne: sumy, iloczynu i negacji zdarzeń. Suma logiczna dwóch typów zdarzeń obejmuje wszystkie wystąpienia zdarzenia pierwszego lub drugiego typu. Iloczyn logiczny dwóch typów zdarzeń występuje w punktach czasowych, w których jednocześnie występują zdarzenia obydwu typów. Z definicji historii zdarzeń elementarnych wynika, że iloczyn logiczny dwóch różnych typów zdarzeń elementarnych jest dla dowolnej historii pusty. W użytecznych zastosowaniach argumentami operatora iloczynu zdarzeń muszą być zdarzenia złożone, których nie dotyczy ograniczenie unikalności znaczników czasowych. Z kolei negacją zdarzenia danego typu są wystąpienia wszystkich innych typów zdarzeń.

Na slajdzie pokazano przykład wyrażenia, które zwiera operatory sumy i negacji. Zdarzenie E będzie występowało w punktach czasowych, w których występuje zdarzenie „z3 lub dowolne inne zdarzenie różne od zdarzenia „z1 ”. W pokazanym konkretnym przypadku wartościami tego wyrażenia będą wystąpienia zdarzeń „z2 i „z3 ”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>