ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operatory zdarzeniowe

Operatory zdarzeniowe


Na kolejnych slajdach zostaną pokazane wybrane operatory zdarzeniowe. Propozycja przedstawionego zbioru operatorów pochodzi z prototypowego systemu aktywnej bazy danych ODE (Object Database and Environment).

Dwa pokazane na slajdzie operatory umożliwiają opis własności następstwa dwóch zdarzeń w historii. Operator sekwencji – „sequence opisuje następstwo polegające na bezpośrednim wystąpieniu jednego zdarzenia po drugim, w taki sposób, że nie są one przedzielone wystąpieniem żadnego innego zdarzenia. Wyrażenie zdarzeniowe pokazane na rysunku opisuje sekwencję wystąpień dwóch zdarzeń elementarnych typu „z2 i „z3 ”. Zdarzenie złożone E zdefiniowane za pomocą tego wyrażenia nie zajdzie dla pierwszego wystąpienia zdarzenia „z3” – co symbolizuje czerwona kropka, ponieważ wystąpienie to jest oddzielone od wystąpienia zdarzenia „z2”, zdarzeniem „z1”. Dopiero drugie wystąpienie zdarzenia „z3” jest wystąpieniem zdarzenia złożonego E.

Drugi operator następstwa – „prior opisuje następstwo dwóch zdarzeń, które mogą być przedzielone dowolną liczbą innych zdarzeń. Zdefiniowane w drugim przykładzie wyrażenie zdarzeniowe opisuje następstwo typu „prior dla zdarzeń typu „z2 i „z3 ”. Zdarzenie złożone F opisane tym wyrażeniem wystąpi dwukrotnie w danej historii h, w punktach wystąpienia zdarzenia „z3 ”. Zwróćmy uwagę, że drugie wystąpienie zdarzenia F miałoby miejsce również w sytuacji, gdyby usunąć z historii „h drugie wystąpienie zdarzenia „z2 ”. Zdarzenie „z3 występuje po pierwszym wystąpieniu zdarzenia „z2 dwukrotnie. Każde z tych wystąpień jest wystąpieniem zdarzenia złożonego F. Symbolizuje to duża błękitna klamra nad rysunkiem.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>