ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wyrażenia zdarzeniowe

Wyrażenia zdarzeniowe


Jak pokazano na przykładach na pojedyncze zdarzenie złożone może się składać wiele wystąpień zdarzeń elementarnych. Wartościowanie zdefiniowanych zdarzeń złożonych wymaga utrzymywania i analizy całych historii zdarzeń elementarnych. Historia zdarzeń jest skończonym zbiorem zdarzeń, w którym każdemu zdarzeniu jest przypisany unikalny znacznik czasowy. Znaczniki czasowe jednoznacznie porządkują zbiór zdarzeń tworzących daną historię. W aktywnej bazie danych z każdą aktywną reguła jest skojarzona osobna historia pamiętająca zdarzenia elementarne użyte w definicji zdarzenia złożonego.

Zdarzenia złożone są definiowane przez wyrażenia zdarzeniowe konstruowane za pomocą zdarzeń elementarnych i operatorów zdarzeń złożonych. Wyrażenie zdarzeniowe wartościowane w ramach danej historii wyznacza podzbiór zdarzeń historii, w których wyrażenie to jest spełnione. Ilustruje to rysunek na dole slajdu. Na historię „h składa się pięć wystąpień trzech różnych typów zdarzeń: „z1 ”,z2 i „z3 ”. Zdefiniowane wyrażenie zdarzeniowe składa się z nazwy typu zdarzenia elementarnego „z3 ”. Zdarzenia elementarne są szczególnym przypadkiem zdarzeń złożonych. Tak zdefiniowane zdarzenie występuje w historii „h tylko raz w momencie wystąpienia zdarzenia „z3 ”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>