ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zdarzenia złożone

Zdarzenia złożone


Wszystkie pokazane dotąd aktywne reguły były wyzwalane pojedynczymi zdarzeniami elementarnymi. Tymczasem jest wiele zastosowań aktywnych baz danych, które wymagają definiowania aktywnych reguł na bazie zdarzeń złożonych. Na slajdzie pokazano dwa przykłady zdarzeń złożonych.

Pierwszy przykład dotyczy dziedziny notowań giełdowych. Aktywna reguła, której celem jest automatyczny zakup akcji po trzykrotnym spadku jej wartości mającym miejsce w czasie nie dłuższym niż trzy dni. Na dodatek spadki cen akcji nie mogą być przedzielone wzrostem cen. Zdarzenie to zostało zilustrowane na pierwszym wykresie. Punktem czasowym wystąpienia tego zdarzenia złożonego jest trzeci spadek ceny z dnia 3 kwietnia.

Drugi przykład odwołuje się do dziedziny zarządzania procesami przemysłowymi. Wyobraźmy sobie aktywną regułę, której celem jest awaryjne wyłączenie reaktora jeżeli jego temperatura przez czas dłuższy niż 5 minut będzie przekraczać 100?C. Przykład takiego zdarzenia pokazano na drugim wykresie. Odczyt temperatury reaktora z godziny 17:17 pokazał temperaturę przekraczającą wartość progową 100?C. Kolejne odczyty również pokazywały temperatury wyższe niż 100?C. Po pięciu minutach o godzinie 17:22 wystąpiło określone zdarzenie złożone.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>