ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kompresja BBC

Kompresja BBC


W praktyce stosuje się dwie techniki kompresji BBC i WAH.

Kompresja BBC (ang. Byte-aligned Bitmap Compression) stosowana jest między innymi w bazach danych Oracle. Opiera się na kodowaniu run-length, w którym zliczaniu podlegają niezmienne ciągi zer i jedynek. Sekwencja bitów dzielona jest na bajty, a następne bajty grupowane są w jeden z typów przebiegów (ang. runs) składających się z tzw. wypełnień - bajtów złożonych z samych zer lub samych jedynek (ang. fill) i dopełnień - bajtów zawierających i zera i jedynki (ang. tail).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>