ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kompresja WAH

Kompresja WAH


Kompresja WAH (ang. World Aligned Hybrid) stanowi rozwinięcie idei kompresji BBC. Również opiera się ona na kodowaniu run-length, ale sekwencja bitów dzielona jest na 31-bitowe słowa. Słowa te są następnie grupowane w dwa typy przebiegów: wypełnienia (ang. fills) - tak jak w BBC złożone z samych zer lub z samych jedynek i dopełnienia (ang. tails) - słowa zawierające i zera i jedynki.

WAH przy większym rozmiarze skompresowanych map bitowych średnio o 60%, zapewnia jednocześnie średnio dwunastokrotnie szybszy czas wykonywania operacji logicznych na skompresowanych mapach bitowych niż BBC


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>