ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kompresja indeksów bitmapowych

Kompresja indeksów bitmapowych


Indeksy bitmapowe ulegają kompresji wtedy, gdy liczba zer w mapach bitowych staje się zbyt duża w porównaniu do liczby jedynek. Jak pokazują eksperymenty, kompresja taka znacznie zmniejsza rozmiar indeksu bitmapowego, nie wpływając znacząco na efektywność przetwarzania samych map bitowych.

Na slajdzie przedstawiono koncepcję schematu kompresji pojedynczej mapy bitowej. Polega on na przechowywaniu symbolu - "0" lub "1" i liczby jego kolejnych wystąpień. Przykładowo, 6 pierwszych jedynek mapy jest przechowywanych jako wartość "1" i zakres kolejnych numerów pozycji w mapie, na których występuje wartość "1", tj. bity B0 do B5. Drugim ciągiem w mapie są zera, występujące od pozycji B6 do B12. Trzecim ciągiem są "1" występujące na pozycjach B13 do B16.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>