ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstawianie węzłów

Wstawianie węzłów


Istnieją dwie podstawowe instrukcje przeznaczone do wstawiania nowych węzłów do dokumentu:

- xu:insert-before – wstawia nowy węzeł przed wskazanym istniejącym już węzłem

- xu:insert-after – wstawia nowy węzeł bezpośrednio po wskazanym istniejącym już węźle

Obie instrukcje (elementy) wymagają atrybutu select, który za pomocą wyrażenia XPath wskazuje węzły przed którymi, lub po których mają zostać wstawione nowe węzły.

Elementy xu:insert-before i xu:insert-after mogą zawierać elementy (konstruktory) tworzące węzeł, który ma zostać wstawiony. Typ nowego węzła jest zależny od użytego konstruktora. Możliwe konstruktory to:

- xu:element – tworzy nowy węzeł będący elementem,

- xu:attribute – tworzy nowy węzeł będący atrybutem,

- xu:text – tworzy nowy węzeł tekstowy,

- xu:processing-instruction – tworzy węzeł będący instrukcją przetwarzania,

- xu:comment – tworzy nowy węzeł będący komentarzem.

Na następnych slajdach przedstawione zostaną przykłady wykorzystania powyższych konstruktorów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>