ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Konstruktor elementu (1/2)

Konstruktor elementu (1/2)


Element xu:element pozwala na utworzenie elementu. Atrybut name definiuje nazwę nowotworzonego elementu.

Dla przykładu, polecenie umieszczone na slajdzie zawiera polecenie modyfikacji bieżącego dokumentu lub dokumentów znajdujących się w bieżącej kolekcji.

Atrybuty version oraz deklaracja przestrzeni nazw została umieszczona w elemencie xu:modifications.

Modyfikacja polega na dodaniu węzła przed węzły wskazywane przez atrybut select w elemencie xu:insert-before. W naszym przypadku dodawany węzeł zostanie umieszczony przed pierwszym elementem zespol znajdującym się we wnętrzu elementu rowset. Dodawanym węzłem będzie element o nazwie przedmiot>. Wynika to z typu elementu konstruktora, w tym przypadku xu:element, oraz wartości jego atrybutu name. Zawartością dodawanego elementu przedmiot będzie para elementów nazwa i czas_trwania. Zawartość dodawanego elementu została utworzona bez wykorzystania elementów będących konstruktorami.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>