ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modyfikacja

Modyfikacja


Polecenie modyfikacji w języku XUpdate rozpoczyna się elementem xu:modifications, który otacza szczegółowe dyrektywy dotyczące konkretnych zmian.

Element xu:modifications musi posiadać atrybut version deklarujący wersję XUpdate. Obecna wersja to 1.0. Dodatkowo powinien posiadać deklarację przestrzeni nazw XUpdate. Z reguły deklaracja przestrzeni nazw tworzy prefiks o nazwie xupdate, choć może przyjmować również inne wartości, dla przykładu xu. W dalszej części wykładu będzie wykorzystywany prefiks xu.

Element xu:modifications może zawierać następujące elementy:

- xu:insert-before,

- xu:insert-after,

- xu:append,

- xu:update,

- xu:remove,

- xu:rename,

- xu:variable,

- xu:value-of,

- xu:if.

Znaczenie wymienionych elementów zostanie szczegółowo omówione na następnych slajdach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>