ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transakcja rozproszona (3)

Transakcja rozproszona (3)


Głównym problemem jest zagwarantowanie atomowości transakcji rozproszonej a standardowy mechanizm zatwierdzania transakcji nie gwarantuje jej atomowości. W związku z tym, zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji rozproszonej, gwarantujące atomowość jest realizowane za pomocą specjalizowanego mechanizmu, tzw. protokołu zatwierdzania dwu-fazowego2PC (ang. two-phase commit ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>