ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transakcja rozproszona (2)

Transakcja rozproszona (2)


Cecha atomowości w odniesieniu do transakcji rozproszonej oznacza, że wszystkie transakcje lokalne wchodzące w skład transakcji rozproszonej muszą zostać zatwierdzone. Jeśli choć jedna z transakcji lokalnych nie może zostać zatwierdzona, wówczas całą transakcję rozproszoną należy wycofać.

W czasie realizowania transakcji rozproszonej system RBD może ulec częściowej awarii. Przykładowo:

- węzeł BD3 (ze slajdu 28) może ulec awarii w trakcie realizowania polecenia INSERT,

- połączenie sieciowe z węzłem BD6 może zostać przerwane po wykonaniu polecenia INSERT,

- węzeł BD2 może ulec awarii w trakcie zatwierdzania transakcji rozproszonej.

W tych i wielu innych przypadkach system musi zagwarantować zakończenie rozproszonej transakcji, w taki sposób aby zagwarantować cztery jej omówione wcześniej cechy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>