ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Architektura zarządzania transakcjami rozproszonymi

Architektura zarządzania transakcjami rozproszonymi


Podstawową architekturę zarządzania transakcjami rozproszonymi przedstawiono na slajdzie. Każda z trzech baz danych BD1, BD2, BD3 posiada swój własny moduł lokalnego menadżera transakcji (lokalny MT), identycznie jak w standardowej scentralizowanej bazie danych. Ponadto, do zarządzania transakcjami rozproszonymi jest niezbędny moduł globalnego menadżera transakcji (globalny MT). Jego zadaniem jest koordynowanie wykonania zarówno lokalnych jak i rozproszonych transakcji zainicjowanych w jego węźle. Poszczególne węzły realizujące transakcję rozproszoną komunikują się za pośrednictwem modułu komunikacji , istniejącego w każdym węźle.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>