ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Określenie ilości replikowanych danych (2)

Określenie ilości replikowanych danych (2)


W bazach danych częściowo replikowanych każdy węzeł może zawierać wybrane dane z innych węzłów. Tego typu bazy danych cechuje mniejsza efektywność od poprzednich ponieważ część zapytań będzie wymagała sięgnięcia do zdalnych węzłów. Mniejszy jest też narzut czasowy na odświeżanie replik, ponieważ replik tych jest mniej niż w bazie danych w pełni replikowanej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>