ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Określenie momentu odświeżania

Określenie momentu odświeżania


Ważną cechą odświeżania repliki jest wybór momentu odświeżania. W praktyce stosuje się dwie techniki, tj. odświeżanie synchroniczne i odświeżanie asynchroniczne.

Pierwsza technika polega na propagowaniu danych ze źródła do repliki albo natychmiast po zmianie zawartości źródła albo po zatwierdzeniu transakcji w źródle. Drugie rozwiązanie jest stosowane w praktyce.

Odświeżanie asynchroniczne polega na propagowaniu danych do repliki po jakimś czasie od wprowadzenia zmian w źródle. Możliwe są tu dwa rozwiązania, albo odświeżanie na żądanie repliki, albo odświeżanie automatyczne z zadanym okresem. W praktyce stosuje się oba rozwiązania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>