ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Określenie ilości replikowanych danych (1)

Określenie ilości replikowanych danych (1)


W zakresie określenia ilości replikowanych danych wyróżnia się bazy danych w pełni replikowane (ang. fully replicated databases) i bazy danych częściowo replikowane (ang. partially replicated databases).

W bazach w pełni replikowanych każdy węzeł zawiera wszystkie dane z pozostałych węzłów. Bazy takie cechują się wysoką efektywnością wykonywania zapytań, ponieważ każde zapytanie może zostać wykonane lokalnie. Wadą tego typu baz danych jest duży narzut czasowy na odświeżanie replik, ponieważ jest ich zbyt dużo. W praktyce tego typu bazy danych stosuje się niezwykle rzadko.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>