ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kryteria poprawności fragmentacji (2)

Kryteria poprawności fragmentacji (2)


Rozłączność (ang. disjointness ) oznacza, że jeżeli tabela T została podzielona na partycje TP1 , TP2 , ..., TPn , to każdy rekord z T lub jego fragment nie może się znaleźć w więcej niż jednej partycji. Kryterium to gwarantuje, że na skutek partycjonowania w bazie danych nie pojawią się dane nadmiarowe. Wyjątkiem od tej reguły jest partycjonowanie pionowe, w którym wartości atrybutów stanowiących klucz podstawowy tabeli występują w każdej partycji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>