ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kryteria poprawności fragmentacji (3)

Kryteria poprawności fragmentacji (3)


Rekonstrukcja (ang. reconstruction ) oznacza, że musi istnieć możliwość zrekonstruowania pierwotnej tabeli T ze wszystkich jej partycji. Rekonstrukcja ta nie może doprowadzić ani do utraty żadnych danych, ani do powstania danych nadmiarowych.

W przypadku partycjonowania poziomego, rekonstrukcji pierwotnej tabeli dokonuje się z wykorzystaniem operatora sumy zbiorów rekordów znajdujących się we wszystkich partycjach. W przypadku partycjonowania pionowego, rekonstrukcję realizuje się za pomocą łączenia partycji wykorzystując do tego klucz podstawowy tabeli pierwotnej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>