ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kryteria poprawności fragmentacji (1)

Kryteria poprawności fragmentacji (1)


Poprawna fragmentacja musi spełniać trzy następujące kryteria: kompletność, rozłączność i rekonstrukcję.

Kompletność (ang. completeness ) oznacza, że jeżeli tabela T została podzielona na partycje TP1 , TP2 , ..., TPn , to każdy rekord z T lub jego fragment musi się znaleźć w jednej z partycji TP1 , TP2 , ..., lub TPn . Kryterium to gwarantuje, że na skutek partycjonowania żadne dane z tabeli pierwotnej T nie zostaną utracone.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>