ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Fragmentacja mieszana

Fragmentacja mieszana


Fragmentacja mieszana (ang. hybrid fragmentation) stanowi połączenie fragmentacji poziomej i pionowej. Występuje w dwóch wariantach. W pierwszym tabela jest najpierw dzielona poziomo, a następnie wszystkie lub wybrane jej fragmenty są dalej dzielone pionowo. W wariancie drugim, tabela jest najpierw dzielona pionowo, a następnie wszystkie lub wybrane jej fragmenty są dalej dzielone poziomo.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>