ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podstawowa architektura systemu RBD cd.

Podstawowa architektura systemu RBD cd.


Schematy zewnętrzne lokalne są integrowane w jeden schemat globalny (SG). Schemat ten zapewnia, że wszystkie lokalne bazy danych są widziane jako jedna, spójna baza. Schematy zewnętrzne lokalne są odwzorowywane w SG z wykorzystaniem katalogu globalnego. Podobnie, jak katalog lokalny, katalog globalny przechowuje m.in. odwzorowania nazw obiektów, informacje o prawach dostępu, procedury konwersji.

Na podstawie schematu globalnego, użytkownicy systemu sfederowanych BD tworzą własne schematy, tzw. schematy zewnętrzne globalne. Umożliwiają one zawężenie danych udostępnianych przez SG do wycinka interesującego użytkowników. Użytkownicy pracują z systemem poprzez swoje schematy zewnętrzne globalne.<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>