ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

System sfederowanych DB

System sfederowanych DB


System sfederowanych baz danych to system składający się z co najmniej dwóch niezależnych, różnych systemów baz danych oraz odpowiedniego mechanizmu konsolidującego wszystkie ich komponenty. Ponadto, każdy system BD jest niezależnym i autonomicznym scentralizowanym SZBD, który ma swoich własnych lokalnych użytkowników.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>