ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podstawowa architektura systemu RBD

Podstawowa architektura systemu RBD


Jedną z podstawowych architektur implementacyjnych systemu RBD jest tzw. system sfederowanych baz danych. Jego ogólną architekturę przedstawia slajd.

Każda z lokalnych baz danych BD1, BD2 i BD3 posiada swój schemat implementacyjny lokalny (SIL1, SIL2, SIL3). Schemat implementacyjny określa w jakim implementacyjnym modelu danych są reprezentowane dane. Przykładami takich modeli są: model relacyjny, obiektowy, obiektowo-relacyjny, semistrukturalny.

Schemat implementacyjny lokalny jest niedostępny na zewnątrz węzła. Z tego względu, każdy węzeł udostępnia tzw. schemat zewnętrzny lokalny (SZL1, SZL2, SZL3). Schemat ten, pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, umożliwia on dokonanie konwersji schematu implementacyjnego lokalnego do wspólnego modelu danych wykorzystywanego w systemie sfederowanych BD. Najczęściej jest to model relacyjny. Po drugie, umożliwia udostępnienie nie całego schematu implementacyjnego lokalnego, ale jego fragmentu.

Schemat implementacyjny lokalny jest odwzorowywany w schemat zewnętrzny lokalny z wykorzystaniem katalogu lokalnego. Przechowuje on m.in. odwzorowania nazw obiektów, informacje o prawach dostępu, procedury konwersji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>