ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

12. Rozproszone przetwarzanie zapytań

12. Rozproszone przetwarzanie zapytań


Rozproszone przetwarzanie zapytań gwarantuje możliwość wykonania zapytania, które adresuje jednocześnie wiele węzłów systemu RBD. W takim przypadku, system powinien zagwarantować optymalny lub suboptymalny sposób wykonania takiego zapytania, zgodnie z przyjętym kryterium kosztu wykonania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>