ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan ćwiczenia

Plan ćwiczenia


Ćwiczenie rozpocznie się od przedstawienia motywacji będącej przyczyną wprowadzenia typów reprezentujących kolekcje wartości. Następnie omówione zostaną tablice o zmiennej długości, oraz sposób, w jaki mogą zostać wykorzystane z poziomu SQL i z poziomu PL/SQL. Po omówieniu tablic o zmiennej długości zajmiemy się drugim typem kolekcji – zagnieżdżonymi tabelami. Zostaną opisane różnice pomiędzy obydwoma rodzajami kolekcji, oraz wprowadzone nowe cechy charakterystyczne dla tabel zagnieżdżonych. Podobnie jak poprzednio omówione zostaną zagadnienia związane z pracą z tym typem kolekcji zarówno z poziomu SQL, jak i z poziomu PL/SQL. Ostatnim tematem omawianym na zajęciach będzie konstrukcja CAST(MULTISET(, która pozwala na zamianę wyniku zapytania w kolekcję. Każde z ww. zagadnień zakończone jest zadaniami do samodzielnego wykonania. Ćwiczenie zakończymy slajdem podsumowującym przedstawiony materiał.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>