ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie do laboratorium

Wprowadzenie do laboratorium


Kolekcje są naturalnym sposobem reprezentacji wielu różnych aspektów świata rzeczywistego takich jak na przykład: zawartość koszyka zakupów, lista wypożyczonych książek w bibliotece, oceny studenta, lista operacji na rachunku bankowym, zbiór pracowników pracujących w jednym zespole albo płyty DVD dostępne w wypożyczalni. Ponieważ w modelu obiektowo relacyjnym możliwe jest składowanie złożonych struktur danych (obiektów) w pojedynczych komórkach tabeli, to nic nie stoi na przeszkodzie aby umożliwić składowanie innych złożonych struktur, takich jak kolekcje. W SZBD Oracle zaimplementowano dwa rodzaje kolekcji : tablice o zmiennej długości (varray) i zagnieżdżone tabele (nested table).

Na slajdzie przedstawiono przykładową tabelę przechowującą dane o zakupach dokonanych przez klienta supermarketu, w której w każdej krotce, w atrybucie zakupy przechowywana jest kolekcja zakupionych towarów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>