ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD


Obiekty nie są jedynymi wartościami o złożonej strukturze, które mogą być składowane w tabelach w modelu obiektowo-relacyjnym. Prócz obiektów, w pojedynczych komórkach tabel można składować również kolekcje. Celem ćwiczenia jest przedstawienie państwu dwóch rodzajów kolekcji zaimplementowanych w SZBD Oracle: tablic o zmiennej długości (varray) i zagnieżdżonych tabele (nested table).


Wymagania:


Do wykonania ćwiczenia konieczna jest dobra znajomość języka SQL i przeciętna PL/SQL oraz tematyka omawiana na siódmych ćwiczeniach z ORSZBD.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>