ZSBD-2st-1.2-lab3.tresc-1.1-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

SQLTRACE i tkprof (1)

SQLTRACE i tkprof (1)


Narzędzie SQLTRACE umożliwia zbieranie statystyk dotyczących przetwarzanego polecenia SQL (m.in., liczbę operacji parse, execute i fetch, zużyty czas procesora, liczbę logicznych i fizycznych odczytów danych ) i analizę planów wykonania tych poleceń.

Narzędzie SQLTRACE można uaktywnić na dwóch poziomach: bazy danych i sesji. Uaktywnienie na poziomie bazy danych powoduje, że statystyki polecenia będą zbierane dla wszystkich sesji użytkowników bazy danych. Natomiast uaktywnienie na poziomie sesji powoduje, że statystyki będą zbierane jedynie dla sesji użytkownika.

Wynik działania SQLTRACE jest zapisywany do tzw. plików śladu (ang. trace files ). Każda monitorowana sesja posiada własny plik. Lokalizację tych plików określa parametr konfiguracyjny user_dump_dest (pliku initSID.ora ).

Bezpośrednio po zapisaniu, zawartość pliku śladu jest mało czytelna. Dlatego należy go przetworzyć za pomocą programu tkprof .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>