ZSBD-2st-1.2-lab3.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

SQLTRACE i tkprof (2)

SQLTRACE i tkprof (2)


Do uaktywnienia SQLTRACE na poziomie bazy danych służy parametr konfiguracyjny sql_trace zapisany w pliku konfiguracyjnym initSID.ora . Wartość TRUE tego parametru uaktywnia narzędzie SQLTRACE. Domyślną wartością parametru jest false.

Uaktywnienie SQLTRACE na poziomie sesji użytkownika realizuje się z wykorzystaniem polecenia alter session lub wywołując procedury systemowe DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE bądź DBMS_SYSTEM.SET_SQL_TRACE_IN_SESSION.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>