ZSBD-2st-1.2-lab3.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład

Przykład


Przykład wykorzystania AUTOTRACE i jego wynik przedstawiono na slajdzie. Dla każdej operacji wchodzącej w skład planu wykonania są wyświetlane informacje z tabeli PLAN_TABLE . W pierwszej kolumnie jest wyświetlany identyfikator operacji, w drugiej ? identyfikator operacji podrzędnej wykonywanej w ramach operacji wskazywanej wartością pierwszej kolumny. Następnie, jest podawana informacja o rodzaju operacji, jej opcje oraz nazwa obiektu, którego operacja dotyczy. Dodatkowo, w nawiasach umieszczony jest koszt (Cost ), liczba (Cardinality ) i rozmiar (Bytes ) rekordów przetworzonych w ramach bieżącej operacji. Ponadto, dla kroku o identyfikatorze 0 jest wyświetlany rodzaj wykorzystanego optymalizatora (Optimizer ) i całkowity koszt wykonania polecenia (Cost ).

Powyższy plan został wygenerowany przez optymalizator kosztowy (Optimizer=CHOOSE ), a łączny koszt wykonania zapytania wyniósł 1 (Cost=1 ). Podawany koszt jest mierzony w pewnych umownych jednostkach i może być wykorzystany jedynie do porównywania alternatywnych planów. Rekordy tabeli pracownicy (TABLE ACCESS(BY ROWID)OF PRACOWNICY ) odczytano z wykorzystaniem indeksu unikalnego o nazwie pk_prac (INDEX ( UNIQUE SCAN ) OF PK_PRAC ( UNIQUE )).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>