ZSBD-2st-1.2-lab3.tresc-1.1-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dyrektywa AUTOTRACE

Dyrektywa AUTOTRACE


Plan można również wyświetlić korzystając z dyrektywy AUTOTRACE programu SQL*Plus . Użytkownik wykorzystujący tę dyrektywę musi posiadać dostęp do tabeli PLAN_TABLE i musi posiadać rolę PLUSTRACE . Do definiowania tej roli służy skrypt plustrce.sql . Ponieważ skrypt ten nie jest uruchamiany podczas instalacji bazy danych, należy go wykonać jawnie w schemacie użytkownika SYS .

Składnia dyrektywy autotrace została przedstawiona poniżej.

set autotrace { on | traceonly } explain

Użycie słowa kluczowego on powoduje, że w pierwszej kolejności zostaje wyświetlony wynik wprowadzanego polecenia SQL, anastępnie plan jego wykonania. Natomiast słowo kluczowe traceonly powoduje pomijanie wyświetlania wyników wprowadzonego polecenia. Po wykonaniu powyższego polecenia set autotrace , dla każdego polecenia SQL wprowadzonego z poziomu SQL*Plus , będzie wyświetlany jego plan wykonania. Wyłączenie wyjaśniania planów realizuje się poleceniem:

set autotrace off


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>