ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

"Aktorzy" (2)

"Aktorzy" (2)


Węzeł zatwierdzania (ang. commit point site) jest węzłem, który jako pierwszy wykonuje zatwierdzenie swojej transakcji lokalnej w ramach całej transakcji rozproszonej. Dodatkowo, węzeł zatwierdzania przechowuje informacje o stanie transakcji rozproszonej. Informacje te są wykorzystywane w czasie manualnego kończenia transakcji po awarii systemu rozproszonego. Jeżeli stan transakcji rozproszonej przechowywany w węźle zatwierdzania przyjmuje wartość zatwierdzona , wówczas całą transakcję rozproszoną uznaje się za zatwierdzoną.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>