ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

"Aktorzy" (3)

"Aktorzy" (3)


Węzeł zatwierdzania jest wybierany przez koordynatora globalnego spośród wszystkich węzłów biorących udział w transakcji rozproszonej. Kryterium wyboru jest wartość parametru konfiguracyjnego instancji bazy danych COMMIT_POINT_STRENGTH. Spośród zbioru węzłów węzłem zatwierdzania staje się ten, który posiada najwyższą wartość parametru COMMIT_POINT_STRENGTH.

Wartość COMMIT_POINT_STRENGTH jest ustalana przez administratora systemu rozproszonego. Parametr ten może przyjąć wartości od 0 do 255. Węzeł najbardziej niezawodny powinien mieć największą wartość tego parametru.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>