ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

"Aktorzy" (1)

"Aktorzy" (1)


Transakcja rozproszona odwołuje się do kilku węzłów rozproszonej bazy danych. Każdy z tych węzłów pełni ściśle określoną funkcję. Wyróżnia się następujące rodzaje węzłów: koordynator globalny, koordynator lokalny, węzeł zatwierdzania, uczestnik.

Koordynator globalny (ang. global coordinator) jest tym węzłem z którego zainicjowano transakcję rozproszoną. Zadaniem koordynatora globalnego jest zarządzanie całą transakcją, tj. doprowadzenie jej w całości do zatwierdzenia lub wycofania.

Koordynator lokalny (ang. local coordinator) jest węzłem który otrzymuje żądanie, przetwarza je i wysyła kolejne żądania do innych podległych mu węzłów. KL nie koordynuje całej transakcji globalnej a jedynie te żądania, które sam wysłał.

Uczestnik (ang. node) jest węzłem, do którego jest kierowane żądanie transakcji rozproszonej, a sam węzeł nie wysyła żadnych żądań.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>