ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transakcja rozproszona (3)

Transakcja rozproszona (3)


Cecha atomowości w odniesieniu do transakcji rozproszonej oznacza, że wszystkie transakcje lokalne wchodzące w skład transakcji rozproszonej muszą zostać zatwierdzone. Jeśli choć jedna z transakcji lokalnych nie może zostać zatwierdzona, wówczas całą transakcję rozproszoną należy wycofać.

Zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji rozproszonej, gwarantujące atomowość jest realizowane za pomocą tzw. protokołu zatwierdzania dwu-fazowego2PC (ang. two-phase commit ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>