ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (2)

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (2)


Informacje na temat transakcji rozproszonych w stanie "in-doubt", znajdujących się w systemie są dostępne za pomocą dwóch perspektyw słownika bazy danych: DBA_2PC_PENDING i DBA_2PC_NEIGHBORS .

Obie perspektywy znajdują się w schemacie użytkownika SYS . Każdy inny użytkownik bazy danych musi otrzymać od użytkownika SYS uprawnienie obiektowe SELECT to tych perspektyw, w celu odczytywania z nich informacji.

Na slajdzie przedstawiono przykładowe zapytanie do perspektywy DBA_2PC_PENDING w celu wyświetlenia opisu transakcji o identyfikatorze 1.21.17


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>