ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (3)

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (3)


Perspektywa DBA_2PC_PENDING jest wykorzystywana m.in. do uzyskania informacji nt. stanu transakcji rozproszonej oraz identyfikatorów transakcji lokalnej i rozproszonej. Szczegółowe znaczenie atrybutów tej perspektywy przedstawiono poniżej.

LOCAL_TRAN_ID - jest identyfikatorem transakcji lokalnej wchodzącej w skład transakcji rozproszonej;

GLOBAL_TRAN_ID - jest identyfikatorem transakcji rozproszonej; dla wszystkich transakcji lokalnych wchodzących w skład tej samej transakcji rozproszonej wartość tego atrybutu jest identyczna;

STATE - określa fazę przetwarzania (por. następny slajd);

MIXED - jeżeli przyjmuje wartość YES, oznacza to, że w niektórych węzłach transakcje lokalne (wchodzące w skład rozproszonej w zawieszeniu) zostały zatwierdzone manualnie, a w niektórych — wycofane;

ADVICE - zawiera wartość wskazówki przekazaną poleceniem alter session advise ;


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>