ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (1)

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (1)


Na kolejnych slajdach zostanie omówiona procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji w stanie "in-doubt". Zadaniem tej procedury jest odblokowanie danych, na których taka transakcja operuje. Odblokowanie danych nastąpi po zatwierdzeniu lub wycofaniu transakcji.

W celu zachowania atomowości transakcji rozproszonej należy stwierdzić, czy transakcję w stanie "in-doubt" należy wycofać, czy zatwierdzić. W tym celu należy znaleźć węzeł zatwierdzania i odczytać status transakcji w tym węźle.

Przyjmijmy, że użytkownik lokalnej bazy danych wykonując polecenie DML lub SELECT otrzymał komunikat:

ORA-01591: lock held by in-doubt distributed transaction 1.21.17

1.21.17 jest identyfikatorem transakcji lokalnej w stanie "in-doubt". Transakcja ta wchodzi w skład transakcji rozproszonej i blokuje dane.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>