ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem "ślepej uliczki"

Problem "ślepej uliczki"


Rozważmy przykład przedstawiony na slajdzie. Załóżmy, że sieć składa się z dokumentów A, B, i C. Graf przedstawiony na slajdzie przedstawia strukturę połączeń pomiędzy dokumentami. Łatwo zauważyć, że dokument C nie posiada odnośników wychodzących, jest zatem typowym przykładem „ślepej uliczki”. Niech v= [a,b,c] oznacza wektor ważności dokumentów, odpowiednio, A, B, C. Macierz M tak zdefiniowanej sieci przedstawiono na slajdzie. Jak łatwo zauważyć, ponieważ dokument C nie posiada następników, ostatnia kolumna macierzy M składa się z samych zer. W konsekwencji, kolejne iteracje dają oszacowania rozkładu ważności jak przedstawiono na slajdzie. Jak widać, ważność wszystkich stron dąży do 0.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>