ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problemy w rzeczywistych grafach

Problemy w rzeczywistych grafach


W przypadku modelowania rzeczywistych struktur sieci WWW można często natknąć się na dwa problemy, które mogą prowadzić do zniekształcenia oszacowań ważności stron. Są to problem „ślepej uliczki” i problem „pajęczej pułapki ”. „Ślepą uliczką” (ang. dead end) nazywamy dokument, który nie posiada żadnych następników, a tym samym nie ma gdzie przekazać swojej ważności. W takim przypadku ważność wszystkich stron dąży do 0 (mówimy także, że cała ważność sieci "wycieka" przez ślepą uliczkę). „Pajęczą pułapką” (ang. spider trap) nazywamy grupę dokumentów, która nie posiada odnośników wychodzących poza grupę, a tym samym, przechwytuje ważność całej sieci Web. Przykłady przedstawione na kolejnych slajdach ilustrują oba zjawiska.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>