ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (2)

Przykład (2)


Jak już wiadomo, równanie opisujące ważność dokumentów A, B, C ma postać: v = M v. Rozwiązanie powyższego równania można znaleźć metodą relaksacyjną (iteracyjną) poprzez wymnażanie macierzą M kolejnych estymat ważności dokumentów v . Ponieważ stan początkowy wektora v jest nieistotny, dla uproszczenia obliczeń przyjęto, że początkowo każdy dokument ma tę samą ważność 1. Oszacowanie ważności dokumentów uzyskane po 4 pierwszych iteracjach przedstawiono na slajdzie. W granicy, rozwiązanie posiada następujące wartości a=b=6/5, c=3/5, tj. ważność dokumentów A i B jest dwukrotnie większa niż ważność dokumentu C


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>