ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (1)

Przykład (1)


Dla ilustracji działania algorytmu PageRank rozważmy prosty przykład przedstawiony na slajdzie. Załóżmy, że sieć składa się z trzech dokumentów A, B, i C. Graf przedstawiony na slajdzie przedstawia strukturę połączeń pomiędzy dokumentami. Niech v = [a,b,c] oznacza wektor ważności dokumentów, odpowiednio, A, B, C. Macierz M reprezentującą tak zdefiniowaną sieć przedstawiono na slajdzie. Przykładowo, pierwsza kolumna macierzy M zawiera następujące elementy: 1/2, 1/2, 0. Elementy M [1,1] = 1/2 i M [2,1] = 1/2, gdyż dokument A (odpowiada mu numer 1) posiada odnośnik do siebie i odnośnik do dokumentu B (dokumentowi B odpowiada numer 2). Element M [3,1] = 0 , gdyż nie ma odnośnika z dokumentu A do dokumentu C (dokumentowi C odpowiada numer 3). Druga kolumna macierzy M zawiera elementy: 1/2, 0 i 1/2, gdyż dokument B posiada odnośnik do dokumentów A i C. Zatem 1/2 ważności dokumentu B jest przekazywane dokumentowi A i 1/2 ważności dokumentu B wędruje do dokumentu C. Trzecia kolumna macierzy M zawiera elementy: 0, 1 i 0, gdyż dokument C posiada jedynie link do dokumentu B, zatem cała ważność dokumentu C jest przekazywana do dokumentu B.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>