ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem "pajęczej pułapki"

Problem "pajęczej pułapki"


Kolejny przykład ilustruje zjawisko "pajęczej pułapki". Załóżmy, podobnie jak poprzednio, że sieć składa się z dokumentów A, B, i C. Graf przedstawiony na slajdzie przedstawia strukturę połączeń pomiędzy dokumentami. Zauważmy, że dokument C tym razem posiada odnośnik wychodzący, ale jest to odnośnik zwrotny do dokumentu C. Dokument C jest zatem typowym przykładem "pajęczej pułapki", ponieważ cała ważność przekazana do dokumentu C (np. przez dokument B) pozostanie już na zawsze w dokumencie C. Niech v = [a,b,c] oznacza wektor ważności dokumentów, odpowiednio, A, B, C. Macierz M tak zdefiniowanej sieci przedstawiono na slajdzie. Jak łatwo zauważyć, ponieważ dokument C posiada tylko jeden odnośnik wychodzący do siebie, ostatnim elementem kolumny 3 macierzy M jest 1. W konsekwencji, kolejne iteracje dają oszacowania rozkładu ważności jak przedstawiono na slajdzie. Ważność dokumentu C dąży do 3, natomiast ważność dokumentów A i B wynosi a=b=0. Dokument C przechwycił ważność całej sieci.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>