ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Korzystanie z XMLHttpRequest (3/3)

Korzystanie z XMLHttpRequest (3/3)


Po zakończeniu pobierania danych z serwera, pobrane dane można odczytać poprzez właściwości obiektu XMLHttpRequest (typowo z poziomu funkcji nasłuchującej). Właściwości obiektu XMLHttpRequest udostępniające pobrane z serwera dane to responseXML i responseText. Pierwsza z nich zawiera drzewo DOM zawartości XML przesłanej przez serwer, a druga – dane w postaci jednego łańcucha znaków. W przypadku danych przesłanych jako text/plain lub text/html jedynie właściwość responseText zawiera dane. Dla danych text/xml responseText zawiera alternatywny tekstowy zapis zawartości XML dostępnej w postaci DOM poprzez właściwość responseXML.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>