ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Korzystanie z XMLHttpRequest (2/3)

Korzystanie z XMLHttpRequest (2/3)


Po wywołaniu metody send(), obiekt XMLHttpRequest połączy się z serwerem i pobierze zniego dane. Żądanie to będzie zrealizowane w sposób asynchroniczny i czas, po którym proces pobierania danych zostanie zakończony nie jest znany. Przypomnijmy, że jest to kluczowa cecha modelu AJAX, dzięki której użytkownik aplikacji po wykonaniu akcji skutkującej odwołaniem do serwera może kontynuować interakcję z aplikacją, nie czekając na zakończenie przesyłania danych przez serwer. Aby aplikacja mogła zareagować na zakończenie pobierania danych z serwera, konieczne jest (przed wywołaniem żądania!) zarejestrowanie dla obiektu XMLHttpRequest funkcji nasłuchującej zmian stanu jego właściwości o nazwie readyState. Zmienna ta informuje ostanie połączenia obiektu z serwerem i może przyjmować następujące wartości liczbowe: 0 - uninitialized, 1 - loading, 2 - loaded, 3 - interactive, 4 - completed.

Pierwszy fragment kodu przedstawiony na slajdzie zawiera szkielet typowej funkcji nasłuchującej. Przetwarzanie przesłanych danych (zależne od aplikacji, na slajdzie mające postać komentarza) nastąpi po zakończeniu połączenia z serwerem i tylko wtedy gdy dla zrealizowanego w ramach połączenia żądania HTTP serwer zwróci kod statusu 200 (OK).

Drugi przedstawiony na slajdzie fragment kodu pokazuje sposób rejestracji funkcji nasłuchującej zmian stanu połączenia realizowanego poprzez obiekt XMLHttpRequest.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>