ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Korzystanie z XMLHttpRequest (1/3)

Korzystanie z XMLHttpRequest (1/3)


Na slajdzie przedstawiono dwa fragmenty kodu. Pierwszy z nich pokazuje sposób tworzenia obiektu XMLHttpRequest metodą odpowiednią dla wykorzystywanej przeglądarki. Przeglądarką, która różni się w tym zakresie od pozostałych jest Microsoft Internet Explorer. W przeglądarce firmy Microsoft obiekt XMLHttpRequest jest dostępny w postaci obiektu ActiveX, przez co dla jego działania konieczne jest oprócz włączenia przez użytkownika obsługi skryptów również możliwości uruchamiania komponentów ActiveX.

Drugi fragment kodu pokazuje sposób asynchronicznego wysłania żądania HTTP (taki sam dla wszystkich popularnych przeglądarek). W celu wysłania żądania HTTP do serwera za pomocą utworzonego obiektu XMLHttpRequest należy kolejno wywołać na jego rzecz dwie metody: open() i send(). Metoda open() inicjalizuje żądanie i wymaga podania jako argumentów metody żądania HTTP (GET, POST, itd.) oraz adresu URL. Metoda send() aktywuje połączenie i realizuje żądanie. Argumentem send() w przypadku żądania POST jest łańcuch znaków z zakodowanymi danymi do przesłania, a w przypadku żądania GET - null.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>